Linie do Recyklingu / Separacja

DSC_0724 Podstawowe modele młynów: Flex Industrii - wydajność ok. 1 t/h Flex 500 - wydajność ok. 2-3 t/h Flex 800 - wydajność ok. 4-6 t/h Flex 1000 - wydajność ok. 6-8 t/h Flex 1100 MEGA - wydajność ok. 8-15 t/h 1. LINIE DO RECYKLINGU PUSZKI PANIZZOLO linia-do-recyklingu-puszki-polaczone zaprojektowane zostały do przetwarzania i oczyszczania puszek pochodzących z odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych. Linia przerabia wszelkiego rodzaju puszki jak stalowe, aluminiowe, mieszane oraz zanieczyszczone różnymi materiałami ( nylon, drut, drewno, plastik, szmaty, itp). Po przetworzeniu, końcowy produkt jest czysty i gotowy do sprzedaży na rynku jako surowiec wysokiej jakości. Układ linii jest modyfikowany w zależności od rodzaju materiału wejściowego oraz oczekiwań co do końcowego produktu. W skład linii wchodzą: • Młyn młotkowy, zapewniający doskonałe rozdrobnienie i odseparowanie materiałów • Separator magnetyczny • Separator Zigzag – oczyszczający materiał z zanieczyszczeń • Separator „wiroprądowy”- oddzielający miedź i aluminium od pozostałych materiałów jak tworzywa sztuczne, drewno i pozostałe materiały niemetalicznenapiszdonas 2. LINIE DO RECYKLINGU SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH / ALTERNATORÓW PANIZZOLOlinia-do-recyklingu-silnikow-polaczone są w stanie uzyskać doskonałą separację jakościową składników, utrzymując jednocześnie niskie koszty eksploatacji. Po procesie rozdrobnienia przez młyn młotkowy, separator magnetyczny oddziela materiał żelazny z materiałów nieżelaznych. W wyniku tej separacji uzyskujemy: • Materiał żelazny; • Materiał obojętny, aluminium i miedzi. Zaletą konstrukcji jest jej elastyczność, możliwość przerobienia innych elementów (nie tylko silników elektrycznych), poprzez opatentowany system wymiennej kołyski, dobranej do różnej jakości materiału wyjściowego. Panizzolo dostarcza swoim klientom zarówno kompletne linie jak i jej wybrane elementy, dostosowane do współpracy z innymi urządzeniami. 3. LINIE DO RECYKLINGU OPON PANIZZOLO Innowacyjna linia PANIZZOLO jest w stanie maksymalizować rozdrobnienie zużytych opon pochodzących zarówno od samochodów osobowych jak i ciężarowych, dzięki swojej elastyczności i niskiemu zużyciu energii, zapewniających produkcję granulatu (0-2 mm i 2-4 mm) i płatów (10x10 cm). Standardowa opona składa się z trzech elementów: gumy, drutów stalowych i włókien tekstylnych. Zawartość tych składników zmienia się w zależności od modelu opony i jej zastosowania. Linia składa się z trzech bloków, każdy blok specjalizuje się w produkcji różnego materiału końcowego ( chip, drutu stalowego, granulat). Wyodrębniony za pomocą separatora drut stalowy (około 35% produkcji) jest gotowy do ponownego, dokładnego oczyszczenia za pomocą linii Panizzlo do oczyszczania drutu stalowego. Pozostałe surowce uzyskane w procesie przetwarzania to granulat gumy – około 60% i włókna tekstylne – około 5%. Proces produkcji opiera się wyłącznie na układzie mechanicznym, niestosującym gazów, środków chemicznych ani drogich procesów termicznych. Maszyny są nieustannie doskonalone w kierunku redukcji poziomu hałasu, uproszczenia obsługi oraz ułatwienia przeglądów serwisowych. Linie Recyklingu Opon Panizzolo są dostarczane wraz z wszystkimi wymaganymi systemami bezpieczeństwa, układami redukującymi zapylenie. 4. LINIE DO OCZYSZCZANIA DRUTUlinia do oczyszczania drutu Linia jest przystosowana do odbierania drutu odzyskanego w procesie rozdrabniania opon, w którym zanieczyszczenia sięgają 25% (guma i włókna tekstylne), które poddane procesowi obróbki zawierają poniżej 2% zanieczyszczeń. Proces produkcji opiera się wyłącznie na układzie mechanicznym, niestosującym gazów, środków chemicznych ani drogich procesów termicznych. Centralnym urządzeniem linii jest młyn młotkowy wyposażony w specjalne młotki nożowe, zaprojektowane w celu rozdrobnienia i obróbki drutu stalowego. Projektowanie linii odbywa się w kierunku zmniejszenia ilości personelu obsługującego oraz ułatwienia dostępu serwisowego.