Nożyce do aluminium

Box-Cayman-AlluminiolrNie wszystkie metale są jednakowe: każdy z nich posiada specyficzne cechy, które wymagają wykorzystania odpowiednich maszyn do ich przetwarzania. Do każdego z nich musi zostać dobrany odpowiedni sprzęt, dopracowany poprzez wieloletnie obserwacje, badania procesu cięcia oraz właściwości materiału poddawanego obróbce. Tylko firmy posiadające duże doświadczenie oraz bardzo głęboką wiedzę, zarówno właściwości przetwarzanych materiałów jak i oczekiwań w stosunku do materiału w dalszym procesie produkcyjnym, mogą opracować bardzo wydajne i zadowalające rozwiązania Nożyce ZATO do cięcia aluminium posiadają specjalnie zaprojektowany układ noży oraz przeciwnoży, pozwalający na efektywne cięcie wielu stopów aluminium, przeciwstawiając się ciągliwości materiału oraz uniemożliwiając blokowanie otworu wylotowego. Dzięki swemu doświadczeniu, jako jedyna firma, ZATO może zaproponować rozwiązania dopasowane do potrzeb procesów przetwarzania aluminium.